TREBALLA AMB L’ALUMNAT

Materials per a l’aula

Per fer arribar a l’aula les eines d’AMI és important dur a terme activitats i dissenyar situacions d’aprenentatge per treballar-les amb l’alumnat. Aquests són els materials de referència:

Disseny d’una situació d’aprenentatge

Per poder treballar l’AMI amb l’alumnat, es proposa el desenvolupament d’una situació d’aprenentatge (SA) que respongui al repte plantejat al pla Desfake desenvolupat amb els i les docents del centre.

EXEMPLES INSPIRADORS
Guia de l’ús de la maleta i els kits

Per poder fer difusió del projecte elaborat en cada centre, l’alumnat realitza un producte final en el format periodístic que s’hagi concretat en el Pla Desfake i en les SA.

Pòster SIFT

Integrar les quatre preguntes del mètode SIFT és clau perquè l’alumnat es comenci a plantejar la informació des del pensament crític. Aquest procés el trobareu descrit en el pòster de Les 4 Preguntes, que podeu imprimir i penjar a les aules del centre per poder apropar-ho a l’alumnat d’una manera visual i concisa.

Materials per al claustre

Per tirar endavant el projecte Centres Desfake, l’equip impulsor format per docents del centre haurà de treballar el seu model de transformació, implicant-hi la resta del claustre. L’enfocament propi de cada matèria ajuda a donar al projecte una mirada plural i transversal que respon a la complexitat característica de l’AMI.

Proposem documents i recursos necessaris per implicar els diferents docents del claustre:

Proposta de taller amb el claustre

Amb l’objectiu d’implicar els diferents docents en el pla Desfake i que puguin aportar-hi i dir-hi la seva, es proposa un taller destinat a plantejar un escenari de futur que reflecteixi què es vol aconseguir amb el pla Desfake, així com analitzar què s’ha de fer per arribar-hi.

Vols fer el taller? Utilitza el guió i la presentació “Escenari de futur”

Elaboració del Pla Desfake

Una vegada s’ha treballat amb el claustre el què es vol aconseguir i com, a partir del taller proposat, es procedeix a concretar el Pla Desfake, on es proposaran els passos i les estratègies per a definir i començar a implementar una nova cultura de centre.

Podeu trobar exemples de Plans Desfake desenvolupats per centres participants en el projecte. Propostes amb enfocaments molt diferents, però amb la mateixa essència, adoptar una cultura de centre basada en l’AMI.

Com elaborar un pla Desfake

Al següent enllaç pots trobar exemples de plans Desfake desenvolupats per centres participants en el projecte. Es tracta de propostes amb enfocaments molt diferents, però amb la mateixa essència: adoptar una cultura de centre basada en l’AMI.

“El Racó de la Desinformació”

Una altra proposta molt útil per a poder implicar a tot el claustre del centre és desenvolupant “El Racó de la Desinformació”. Consisteix a plantejar un espai dedicat a la desinformació: conceptes clau, com fer-hi front, exemples d’activitats, etc. en un espai físic de la sala del professorat (sigui un prestatge o bé a una paret, etc.). Es pot desenvolupar a partir del contingut disponible a la plataforma Desfake.cat i els recursos de Centres Desfake.