RECURSOS 1: TREBALLA AMB EL TEU ALUMNAT

Materials per a l’aula

Per a poder fer arribar a l’aula les eines d’AMI és important poder dur a terme activitats i situacions d’aprenentatge per a treballar-ho amb l’alumnat. Aquests són els materials de referència.

Disseny d’una situació d’aprenentatge

Per a poder fer arribar a l’aula les eines d’AMI és important poder dur a terme activitats i situacions d’aprenentatge per a treballar-ho amb l’alumnat. Aquests són els materials de referència.

EXEMPLES D’SA INSPIRADORES
Guia de l’ús de la maleta i els kits

Per poder fer difusió del projecte elaborat en cada centre, l’alumnat realitza un producte final en el format periodístic que s’hagi concretat en el Pla Desfake i en les SA.

Pòster SIFT

Integrar les quatre preguntes del mètode SIFT és clau perquè l’alumnat es comenci a plantejar la informació des del pensament crític. Aquest procés el trobareu descrit en el pòster de Les 4 Preguntes, que podeu imprimir i penjar a les aules del centre per poder apropar-ho a l’alumnat d’una manera visual i concisa.

Materials per al claustre

Per impulsar Centres Desfake, l’equip impulsor format per docents del centre treballarà el seu model de transformació, implicant la resta del claustre. L’enfocament propi de cada matèria ajuda a donar al projecte una mirada plural i transversal que respon a la complexitat característica de l’AMI.

Proposem documents i recursos necessaris per a poder implicar als diferents docents del claustre.

Proposta de taller amb el claustre

Amb l’objectiu d’implicar als diferents docents i que aquests puguin aportar i dir la seva respecte al Pla Desfake es proposa un taller per tal de plantejar un escenari de futur amb què es vol aconseguir amb el Pla Desfake, així com analitzar que s’ha de fer per arribar-hi.

Elaboració del Pla Desfake

Una vegada s’ha treballat amb el claustre el què es vol aconseguir i com, a partir del taller proposat, es procedeix a concretar el Pla Desfake, on es proposaran els passos i les estratègies per a definir i començar a implementar una nova cultura de centre.

Podeu trobar exemples de Plans Desfake desenvolupats per centres participants en el projecte. Propostes amb enfocaments molt diferents, però amb la mateixa essència, adoptar una cultura de centre basada en l’AMI.

“El Racó de la Desinformació”

Una altra proposta molt útil per a poder implicar a tot el claustre del centre és desenvolupant “El Racó de la Desinformació”. Consisteix a plantejar un espai dedicat a la desinformació: conceptes clau, com fer-hi front, exemples d’activitats, etc. en un espai físic de la sala del professorat (sigui un prestatge o bé a una paret, etc.). Es pot desenvolupar a partir del contingut disponible a la plataforma Desfake.cat i els recursos de Centres Desfake.