Declaració d’accessibilitat

Accessibilitat

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web URL WEB: https://desfake.cat/

Situació de compliment

Aquest lloc web és conforme amb el RD 1112/2018.

Aquesta declaració va ser preparada el 13 de febrer de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del Contacte d’aquest lloc web.

Podeu presentar:

  • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
    • Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4
    • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i les reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de Contacte d’aquest lloc web, i seran rebudes i tractades per la gent Desfake.