Consulta la mesura d’impacte del projecte elaborada per Escuela 21

Centres Desfake: avaluació d’impacte

El projecte Centre Desfake, en la seva primera edició, ha comptat amb la participació de deu centres educatius d’educació secundària. Paral·lelament al desenvolupament del projecte, Escuela21 ha desplegat una avaluació d’impacte per evidenciar, a través de formularis, entrevistes i focus group amb tots els agents de la comunitat educativa (professorat, equips directius, responsables d’estratègia digital, famílies i alumnat), l’impacte real de la implementació del projecte en els centres.